English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1Sdílet video s přáteli na Facebooku


Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1
Tuto píseň najdete na CD ZDE 

1.JAK DOBRÉ SLAVIT PÁNA A v srdce zátiší
Tvé jméno nejvyšší
Ctít zpěvem žalmů zrána
Dnem každým zvěstovati
Tvou milost přehojnou
A pravdu důstojnou
Vší mocí zvyšovati

2.Jej velebiti sluší při harfě, při loutně
A zpívat ochotně
Mu píseň s celou duší
Já, Pane, skutky tvými se rozveseluji
Tvá díla zvyšuji, vždy zpěvy radostnými

3.Jak velcí jsou tvoje, ó Bože, skutkové
A tvoji soudové hloub nežli moře stojí
Hovadný člověk toho povážit neumí
Ni blázen rozumí, jak moudrosti tvé mnoho

4.Ač bezbožní jak tráva vzrůst zdárný mívají
I šťastni bývají
Ač hříšným kvete sláva
Však přece věčně zhynou
Ty pak, ó Nejvyšší, na věky Pán že jsi
Tvá léta nepominou

5.Aj, nepřátelé tvoji, ó Hospodine můj
Soud mají v sobě svůj, nepravost neobstojí
Však jako jednorožce vyzdvihneš z tísně dní
Roh mého spasení po krátké zdejší zkoušce

6.Jáť, Pane, skropen budu, tvým novým olejem
Mým před obličejem se rozptýlí mha bludů
Též věci vděčně svýma ušima uslyším
Neb k Pánu pospíším, kdykoli strach mne jímá

7.Leč spravedlivý v Pánu jak palma pokvete
Vzrůst jeho zhlédnete,jak cedrů na Libánu
Kdož v domě Boha svého jsou v pravdě vštípeni
Ti v hojném spasení kvést budou času všeho

8.I v šedinách svých stále ovoce ponesou
Kdo v Pánu libost svou má, kvete k Boží chvále
By hlásal ústy svými,že v skále spasení nic nepravé není
Že Hospodin je přímý

Píseň z alba NOVÉ PÍSNĚ 1
Hudba Jiří Zmožek
Text Fr. Šebesta
zpívá Jiří Zmožek
 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4