English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstřícSdílet video s přáteli na Facebooku


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc
1.Z celého srdce volám k Tobě vstříc
Ó Hospodine vyslyš mne dej k tomu
Ustanovení Tvých ať dbám vždy víc
Chci vysvobozen v Tvém se těšit domu
Tak volám k Tobě aby bez různic lid slyšel
Co by k spáse sloužilo mu                      
Bdím v modlitbách, předstíhám svítání
Tvé slovo čekám 
 
2.Tvých výmluvností slyším vyzvání
Jen jim se toužím oddat v přemýšlení
Směřuji k Tobě od procitání
Když vstanu, výhled můj se nepromění
Slyš v milosti můj Hospodine hlas
V Tvých soudech moc je vše obživující
Mne obživ též, dřív než mne sevřou zas
Zákona svého vždy se vzdalující
3.K nešlechetnosti jdou Tvůj nezří jas
A přiblížit se chtějí jen k mé líci
Ty Hospodine přece jsi mi blíž
Tvá přikázání všecka pravda jsou mně
Ze svědectví Tvých znám to dávno již
Žes navěky je stvrdil v nebes domě
Jen paprskem když mně je nakloníš
Bude to celé jasné slunce pro mě
4.Trápení mé viz, Bože, vysvoboď mě
V mém na Tvůj zákon nezapomínání
Ta prosba volá: zastaň mě v mé při
Ať pravda Tvá, mě od lži chrání
Pro svou řeč obživ mě a znovuzroď
Ať v nový život vejdu v dobu ranní
Od bezbožných je spása daleká
Vždyť na Tvé řády ani se netáží
5.Tvé slitování mnohá odvěká
Též v soudech Tvých mě obživí a blaží
Tak můžeš změnit život člověka
Mně Hospodine blízký jsi, mou stráží
Ač přemnozí jsou protivníci mí
Od svědectví Tvých přece mě neuchýlí
Viděl jsem slovy převrácenými
Zlé skutky na pohled jak zatajili
6.To těžce nesu řečmi prázdnými
Tvé řeči plnost v nevěru že skryli
Jen pohleď, že Tvůj život miluji
Mě Hospodine milostí dej žíti
Když před Tvým slovem níž se schyluji
Věc nejpřednější pravda vždy mě sytí
Tvé úsudky se neuchylují
Tvá spravedlnost navěky nám svítí
7.Z celého srdce volám k Tobě vstříc
Ó Hospodine vyslyš mne dej k tomu
Ustanovení Tvých ať dbám vždy víc
Chci vysvobozen v Tvém se těšit domu
Tak volám k Tobě aby bez různic lid slyšel
Co by k spáse sloužilo mu                      
Bdím v modlitbách, předstíhám svítání
Tvé slovo čekám
Hudba a zpěv Jiří Zmožek
Text Samuel Verner
Klavír Richard Rikkon
 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4