English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Tomu pak, který je podle moci působící v nás schopen učinit nezměrně více než všechno, co prosíme nebo rozumíme, tomu buď sláva v církvi skrze Krista Ježíše ve všech dobách na věky věků!
Ef 3:21-22

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Iz 12:4NOVINKY:


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Dneska je mi do zpěvu * Proč je louka zelená pro děti

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Nepřehlédněte:
Poutavé vyprávění Jiřího Zmožka z římskokatolického kostela ve Veľkých Chlievanoch
Písničky Jiřího Zmožka pro děti:
OBLÁČEK * POPELÁŘI  - AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ * UŽ JAKO MALIČKÝ KATEŘINA * PODNIKATEL - MALIČKÝ cz - ANDĚLÉ * AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ

JÁ VŠUDE CHODÍM S TEBOU * JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM
ŘÍKEJ MI TÁTO * UŽ JAKO MALIČKÝ - JAK PÁN BŮH STVOŘIL SVĚT * AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ - DNESKA JE MI DO ZPĚVU * PROČ JE LOUKA ZELENÁ   

Připravili jsme pro Vás videonahrávky písní zpěváka, skladatele a evangelisty Jiřího Zmožka k Boží slávě.
V mnoha jazycích zde najdete písně chvály k oslavě jména Ježíš.
Denně zde budete nacházet nové videonahrávky, tak jak nám naši spolupracovníci budou dodávat nové texty ve vašem jazyce a jak budeme získávat a dokončovat nové nahrávky písní.

Rádi Vám budeme zasílat informace o nových videopísničkách - svoji e-mail adresu uveďte, prosím, zde:

E-mail:

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkáchSdílet video s přáteli na Facebooku

Tuto píseň najdete na CD ZDE 
Zpívá Jiří Zmožek a sbor
Tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět
Že Syna svého jednorozeného dal      
Aby každý, kdo uvěří v něho     
Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul          
Nezahynul, nezahynul, a-a-a-,
Ale měl život věčný
Aby každý, kdo uvěří v něho       
Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul       
Nezahynul, nezahynul, a-a-a-, ale měl život věčný
Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc

Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev

Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev

Říkej mi táto * Už jako maličký

Říkej mi táto * Už jako maličký

 
Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky

Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky

Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely

Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely

Otče můj * Chceš přijmout spasení?

Otče můj * Chceš přijmout spasení?

Ježíš je tryskáč  part 2 * Musíš se narodit znovu

Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu

Právě teď * video foto Jiřího a Marcely

Právě teď * video foto Jiřího a Marcely

 
Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka

Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka

Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé

Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé

Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty

Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty

Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3

Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3

Žít s láskou * Lásko, volám, lásko

Žít s láskou * Lásko, volám, lásko

 
Práve teraz je čas - Jiří Zmožek

Práve teraz je čas - Jiří Zmožek

Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky

Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky

Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE

Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE

Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas

Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas

Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4

Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4

 
Duch Pánův je nade mnou - Praise & Worship with Buddy Axley

Duch Pánův je nade mnou - Praise & Worship with Buddy Axley

Dneska je mi do zpěvu * Proč je louka zelená  pro děti

Dneska je mi do zpěvu * Proč je louka zelená pro děti

Andělé * Ať jsi starý nebo mladý

Andělé * Ať jsi starý nebo mladý

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

 
I kdyby fíkovník nevypučel  * prorocká píseň plná naděje

I kdyby fíkovník nevypučel * prorocká píseň plná naděje

Živá voda * Ty si dobrý Pán

Živá voda * Ty si dobrý Pán

Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Bůh ke mně mluvil z cyklu * Musíš se narodit znovu part 5

Bůh ke mně mluvil z cyklu * Musíš se narodit znovu part 5

Tvé ruce * píseň z alba Nové písně 1

Tvé ruce * píseň z alba Nové písně 1

 
Tobě patří všechna chvála * Tebe, Pane můj, chválím a uctívám

Tobě patří všechna chvála * Tebe, Pane můj, chválím a uctívám

Andělé * píseň z DVD Písně lásky

Andělé * píseň z DVD Písně lásky

Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncert

Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncert

Jak Pán Bůh stvořil svět * Až se z okna podíváš  pro děti

Jak Pán Bůh stvořil svět * Až se z okna podíváš pro děti

Chvalme Hospodina * Jak dobré slavit Pána

Chvalme Hospodina * Jak dobré slavit Pána

 
Tam práve kde je beznádej * zpívá I. Mamojka

Tam práve kde je beznádej * zpívá I. Mamojka

Milovat víc * píseň z alba Nové písně 1

Milovat víc * píseň z alba Nové písně 1

Hospodin je můj Pastýř * slavný žalm z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Hospodin je můj Pastýř * slavný žalm z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Miluji, Tě, Otče * Blízko jsi, to cítím

Miluji, Tě, Otče * Blízko jsi, to cítím

Milovat víc * Volá Ježíš ovce ztracené

Milovat víc * Volá Ježíš ovce ztracené

 
Hospodin je můj Pastýř * Svatá krev

Hospodin je můj Pastýř * Svatá krev

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Dosvědčujte svatost Pána zástupů

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Dosvědčujte svatost Pána zástupů

Nesieme Kristovu žiaru * zpívá I. Mamojka

Nesieme Kristovu žiaru * zpívá I. Mamojka

Jedeš! A vzala na mě hůl a vynadala mi ... Musíš se narodit znovu part 6

Jedeš! A vzala na mě hůl a vynadala mi ... Musíš se narodit znovu part 6

Ty jsi Mesiáš * Ó, Beránku * z alba Chvála a uctívání 1

Ty jsi Mesiáš * Ó, Beránku * z alba Chvála a uctívání 1

 
Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ty mě chráníš * píseň z DVD Písně lásky

Ty mě chráníš * píseň z DVD Písně lásky

Můj jediný Pán * Každý, kdo by vzýval jméno * písně z CD Chvála a uctívání 1

Můj jediný Pán * Každý, kdo by vzýval jméno * písně z CD Chvála a uctívání 1

Návrat strateného syna  muzikál Jiřího Zmožka

Návrat strateného syna muzikál Jiřího Zmožka

Můj Bůh uzdravuje * Ty jsi má záchrana

Můj Bůh uzdravuje * Ty jsi má záchrana

 
Ještě je čas * zpívá Jiří Zmožek

Ještě je čas * zpívá Jiří Zmožek

Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně lásky

Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně lásky

Budu Tě Pane, oslavovat * Chvála a uctívání

Budu Tě Pane, oslavovat * Chvála a uctívání

Láska je nejvíc * Musíš se narodit znovu part 7

Láska je nejvíc * Musíš se narodit znovu part 7

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 
Ježíš je tryskáč * Musíš se narodit znovu *part 1

Ježíš je tryskáč * Musíš se narodit znovu *part 1

Svatá krev * jedna z nejznámějších Zmožkových písní na biblické téma

Svatá krev * jedna z nejznámějších Zmožkových písní na biblické téma

Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe chválím, Ježíši * Tebe Ježíši, uctívám

Tebe chválím, Ježíši * Tebe Ježíši, uctívám

Jeruzalém * Píseň z alba Jeruzalém a žalmy krále Davida

Jeruzalém * Píseň z alba Jeruzalém a žalmy krále Davida

 
Díky Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Díky Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

To ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev

To ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev

Zboř svůj chrám * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Zboř svůj chrám * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Tebe, Ježíši, uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe, Ježíši, uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Už jako maličký * pro dospělé

Už jako maličký * pro dospělé

 
Až se z okna podíváš * Už jako maličký

Až se z okna podíváš * Už jako maličký

Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1

Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1

Chvalme Hospodina * Píseň z alba Nové písně 1

Chvalme Hospodina * Píseň z alba Nové písně 1

Ty jsi Mesiáš * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ty jsi Mesiáš * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe, Pane můj, chválím a uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe, Pane můj, chválím a uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

 
Ruce své pozvedám k Tobě vzhůru * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Ruce své pozvedám k Tobě vzhůru * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Já v srdci lásku velikou mám * zpívají děti spolu s  J. Zmožkem

Já v srdci lásku velikou mám * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

 Můj jediný Pán a jediný Bůh jsi Ty * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Můj jediný Pán a jediný Bůh jsi Ty * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Nesem vám požehnání * Amen, amen pravím vám

Nesem vám požehnání * Amen, amen pravím vám

Já všude chodím s Tebou * Já v srdci lásku velikou mám

Já všude chodím s Tebou * Já v srdci lásku velikou mám

 
Jak se to může stát * Bible a písně

Jak se to může stát * Bible a písně

Budeš-li pít z vody mé * Bible a písně

Budeš-li pít z vody mé * Bible a písně

To býval ráj * Povídání o velikonocích

To býval ráj * Povídání o velikonocích

Ježíši, můj Pane * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ježíši, můj Pane * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ty jsi Spasitel můj a lékař * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ty jsi Spasitel můj a lékař * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

 
Už jako maličký jsem zpíval koledy * s Richardem Rikkonem

Už jako maličký jsem zpíval koledy * s Richardem Rikkonem

Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Můj Bůh uzdravuje * Bůh opravdu uzdravuje

Můj Bůh uzdravuje * Bůh opravdu uzdravuje

Amen, amen, pravím vám * Já jsem ten dobrý pastýř

Amen, amen, pravím vám * Já jsem ten dobrý pastýř

V Jeho jménu * Tebe uctívám Duchu Svatý * písně z alba Chvála a uctívání 2

V Jeho jménu * Tebe uctívám Duchu Svatý * písně z alba Chvála a uctívání 2

 
Budu tě, Pane, oslavovat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budu tě, Pane, oslavovat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Beránek z Golgoty *  Ty jsi Mesiáš * Bible a písně Jiřího Zmožkas díl 1.

Beránek z Golgoty * Ty jsi Mesiáš * Bible a písně Jiřího Zmožkas díl 1.

Co udělám se svými hříchy * Já jdu

Co udělám se svými hříchy * Já jdu

Ty jsi nás povolal ke chvále * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Ty jsi nás povolal ke chvále * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Chceš přijmout spasení? * píseň z DVD Písně lásky

Chceš přijmout spasení? * píseň z DVD Písně lásky

 
Co uděláme * Bible a písně Jiřího Zmožka

Co uděláme * Bible a písně Jiřího Zmožka

Tento člověk není od Boha II * Bible a písně díl 4.

Tento člověk není od Boha II * Bible a písně díl 4.

Víra v to jméno * Díky Otče * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Víra v to jméno * Díky Otče * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Uctívám, Bože můj, Tvoje jméno * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Uctívám, Bože můj, Tvoje jméno * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Dosvědčujte svatost Pána zástupů * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Dosvědčujte svatost Pána zástupů * píseň z alba Chvála a uctívání 1

 
Chvála a uctívání * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Chvála a uctívání * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Já všude chodím s Tebou * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

Já všude chodím s Tebou * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

Ty si dobrý Pán * píseň z DVD Písně lásky

Ty si dobrý Pán * píseň z DVD Písně lásky

Požehnaný Bůh jsi Ty * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Požehnaný Bůh jsi Ty * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Musíš se narodit znovu * Tak Bůh miloval svět * Bilbe a písně

Musíš se narodit znovu * Tak Bůh miloval svět * Bilbe a písně

 
Tebe chválím, Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe chválím, Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Volá Ježíš ovce ztracené * píseň z alba Nové písně 1

Volá Ježíš ovce ztracené * píseň z alba Nové písně 1

Tobě patří všechna chvála * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tobě patří všechna chvála * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Jestli tam taky budu * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Jestli tam taky budu * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Budu oslavovat, budu oslavovat Tvoje jméno

Budu oslavovat, budu oslavovat Tvoje jméno

 
Díky, Ježíši * Ty jsi Spasitel můj a lékař

Díky, Ježíši * Ty jsi Spasitel můj a lékař

Pane můj, kdybys tu byl II. * Bible a písně díl 5.

Pane můj, kdybys tu byl II. * Bible a písně díl 5.

Ty jsi má záchrana * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ty jsi má záchrana * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Budem tě uctívat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budem tě uctívat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Jak Pán Bůh stvořil svět * pro děti

Jak Pán Bůh stvořil svět * pro děti

 
Ty jsi Spasitel můj * Byl pak nemocen * Bible a písně díl 5.

Ty jsi Spasitel můj * Byl pak nemocen * Bible a písně díl 5.

Teď přichází Tvoje sláva * Bible a písně

Teď přichází Tvoje sláva * Bible a písně

Kdyby Bůh byl vaším otcem * Bible a písně

Kdyby Bůh byl vaším otcem * Bible a písně

Proč je louka zelená * písnička pro děti

Proč je louka zelená * písnička pro děti

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy

 
Už jako maličký - pro děti

Už jako maličký - pro děti

To řekl Jan, který křtil * Kdo věří v Syna * Bible a písně díl 2.

To řekl Jan, který křtil * Kdo věří v Syna * Bible a písně díl 2.

Jak vůbec můžeš říkat, že věříš * Můj jediný Pán

Jak vůbec můžeš říkat, že věříš * Můj jediný Pán

Stojíš u dveří a tlučeš * píseň z alba Nové písně 3

Stojíš u dveří a tlučeš * píseň z alba Nové písně 3

Můj Bůh uzdravuje * Jenom ve Tvých ranách

Můj Bůh uzdravuje * Jenom ve Tvých ranách

 
Miluji tě otče * Píseň z alba Chvála a uctívání 2

Miluji tě otče * Píseň z alba Chvála a uctívání 2

Budem Tě uctívat * To slovo je blízko

Budem Tě uctívat * To slovo je blízko

Blízko jsi to cítím * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Blízko jsi to cítím * píseň z alba Chvála a uctívání 2

My nesem Kristovu záři * mládež se baví

My nesem Kristovu záři * mládež se baví

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4