English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Tomu pak, který je podle moci působící v nás schopen učinit nezměrně více než všechno, co prosíme nebo rozumíme, tomu buď sláva v církvi skrze Krista Ježíše ve všech dobách na věky věků!
Ef 3:21-22

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Iz 12:4NOVINKY:


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Nesieme Kristovu žiaru * zpívá I. Mamojka

Nepřehlédněte:
Poutavé vyprávění Jiřího Zmožka z římskokatolického kostela ve Veľkých Chlievanoch
Písničky Jiřího Zmožka pro děti:
OBLÁČEK * POPELÁŘI  - AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ * UŽ JAKO MALIČKÝ KATEŘINA * PODNIKATEL - MALIČKÝ cz - ANDĚLÉ * AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ

JÁ VŠUDE CHODÍM S TEBOU * JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM
ŘÍKEJ MI TÁTO * UŽ JAKO MALIČKÝ - JAK PÁN BŮH STVOŘIL SVĚT * AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ - DNESKA JE MI DO ZPĚVU * PROČ JE LOUKA ZELENÁ   

Připravili jsme pro Vás videonahrávky písní zpěváka, skladatele a evangelisty Jiřího Zmožka k Boží slávě.
V mnoha jazycích zde najdete písně chvály k oslavě jména Ježíš.
Denně zde budete nacházet nové videonahrávky, tak jak nám naši spolupracovníci budou dodávat nové texty ve vašem jazyce a jak budeme získávat a dokončovat nové nahrávky písní.

Rádi Vám budeme zasílat informace o nových videopísničkách - svoji e-mail adresu uveďte, prosím, zde:

E-mail:

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkáchSdílet video s přáteli na Facebooku

Tuto píseň najdete na CD ZDE 
Zpívá Jiří Zmožek a sbor
Tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět
Že Syna svého jednorozeného dal      
Aby každý, kdo uvěří v něho     
Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul          
Nezahynul, nezahynul, a-a-a-,
Ale měl život věčný
Aby každý, kdo uvěří v něho       
Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul       
Nezahynul, nezahynul, a-a-a-, ale měl život věčný
Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc

Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách

Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Láska je největší dar * Láska je nejvíc

Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev

Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev

Říkej mi táto * Už jako maličký

Říkej mi táto * Už jako maličký

 
Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely

Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely

Otče můj * Chceš přijmout spasení?

Otče můj * Chceš přijmout spasení?

Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky

Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky

Právě teď * video foto Jiřího a Marcely

Právě teď * video foto Jiřího a Marcely

Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka

Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka

 
Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé

Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé

Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty

Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty

Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3

Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3

Žít s láskou * Lásko, volám, lásko

Žít s láskou * Lásko, volám, lásko

Ježíš je tryskáč  part 2 * Musíš se narodit znovu

Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu

 
Práve teraz je čas - Jiří Zmožek

Práve teraz je čas - Jiří Zmožek

Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE

Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE

Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky

Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky

Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas

Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas

Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4

Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4

 
Bůh ke mně mluvil z cyklu * Musíš se narodit znovu part 5

Bůh ke mně mluvil z cyklu * Musíš se narodit znovu part 5

Tvé ruce * píseň z alba Nové písně 1

Tvé ruce * píseň z alba Nové písně 1

Duch Pánův je nade mnou - Praise & Worship with Buddy Axley

Duch Pánův je nade mnou - Praise & Worship with Buddy Axley

Andělé * píseň z DVD Písně lásky

Andělé * píseň z DVD Písně lásky

Dneska je mi do zpěvu * Proč je louka zelená  pro děti

Dneska je mi do zpěvu * Proč je louka zelená pro děti

 
Andělé * Ať jsi starý nebo mladý

Andělé * Ať jsi starý nebo mladý

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Kateřina * Podnikatel * písničky pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

Obláček * Popeláři pro děti

Milovat víc * píseň z alba Nové písně 1

Milovat víc * píseň z alba Nové písně 1

Hospodin je můj Pastýř * slavný žalm z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Hospodin je můj Pastýř * slavný žalm z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

 
I kdyby fíkovník nevypučel  * prorocká píseň plná naděje

I kdyby fíkovník nevypučel * prorocká píseň plná naděje

Jedeš! A vzala na mě hůl a vynadala mi ... Musíš se narodit znovu part 6

Jedeš! A vzala na mě hůl a vynadala mi ... Musíš se narodit znovu part 6

Hospodin je můj Pastýř * Svatá krev

Hospodin je můj Pastýř * Svatá krev

Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida

Ty mě chráníš * píseň z DVD Písně lásky

Ty mě chráníš * píseň z DVD Písně lásky

 
Živá voda * Ty si dobrý Pán

Živá voda * Ty si dobrý Pán

Láska je nejvíc * Musíš se narodit znovu part 7

Láska je nejvíc * Musíš se narodit znovu part 7

Tobě patří všechna chvála * Tebe, Pane můj, chválím a uctívám

Tobě patří všechna chvála * Tebe, Pane můj, chválím a uctívám

Ještě je čas * zpívá Jiří Zmožek

Ještě je čas * zpívá Jiří Zmožek

Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncert

Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncert

 
Ježíš je tryskáč * Musíš se narodit znovu *part 1

Ježíš je tryskáč * Musíš se narodit znovu *part 1

Svatá krev * jedna z nejznámějších Zmožkových písní na biblické téma

Svatá krev * jedna z nejznámějších Zmožkových písní na biblické téma

Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně lásky

Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně lásky

Jak Pán Bůh stvořil svět * Až se z okna podíváš  pro děti

Jak Pán Bůh stvořil svět * Až se z okna podíváš pro děti

Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1

 
To ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev

To ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev

Tebe, Ježíši, uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe, Ježíši, uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Jeruzalém * Píseň z alba Jeruzalém a žalmy krále Davida

Jeruzalém * Píseň z alba Jeruzalém a žalmy krále Davida

Už jako maličký * pro dospělé

Už jako maličký * pro dospělé

Zboř svůj chrám * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Zboř svůj chrám * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

 
Díky Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Díky Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ty jsi Mesiáš * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Ty jsi Mesiáš * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Chvalme Hospodina * Jak dobré slavit Pána

Chvalme Hospodina * Jak dobré slavit Pána

Až se z okna podíváš * Už jako maličký

Až se z okna podíváš * Už jako maličký

Tebe, Pane můj, chválím a uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe, Pane můj, chválím a uctívám * píseň z alba Chvála a uctívání 1

 
Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1

Jak dobré slavit Pána * z CD Nové písně 1

Ruce své pozvedám k Tobě vzhůru * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Ruce své pozvedám k Tobě vzhůru * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Já v srdci lásku velikou mám * zpívají děti spolu s  J. Zmožkem

Já v srdci lásku velikou mám * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

 Můj jediný Pán a jediný Bůh jsi Ty * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Můj jediný Pán a jediný Bůh jsi Ty * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Nesem vám požehnání * Amen, amen pravím vám

Nesem vám požehnání * Amen, amen pravím vám

 
Ty jsi Spasitel můj a lékař * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ty jsi Spasitel můj a lékař * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Amen, amen, pravím vám * Já jsem ten dobrý pastýř

Amen, amen, pravím vám * Já jsem ten dobrý pastýř

Ježíši, můj Pane * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ježíši, můj Pane * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Budeš-li pít z vody mé * Bible a písně

Budeš-li pít z vody mé * Bible a písně

Já všude chodím s Tebou * Já v srdci lásku velikou mám

Já všude chodím s Tebou * Já v srdci lásku velikou mám

 
Chvalme Hospodina * Píseň z alba Nové písně 1

Chvalme Hospodina * Píseň z alba Nové písně 1

To býval ráj * Povídání o velikonocích

To býval ráj * Povídání o velikonocích

Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Jak se to může stát * Bible a písně

Jak se to může stát * Bible a písně

Už jako maličký jsem zpíval koledy * s Richardem Rikkonem

Už jako maličký jsem zpíval koledy * s Richardem Rikkonem

 
Beránek z Golgoty *  Ty jsi Mesiáš * Bible a písně Jiřího Zmožkas díl 1.

Beránek z Golgoty * Ty jsi Mesiáš * Bible a písně Jiřího Zmožkas díl 1.

Tam práve kde je beznádej * zpívá I. Mamojka

Tam práve kde je beznádej * zpívá I. Mamojka

V Jeho jménu * Tebe uctívám Duchu Svatý * písně z alba Chvála a uctívání 2

V Jeho jménu * Tebe uctívám Duchu Svatý * písně z alba Chvála a uctívání 2

Ty jsi nás povolal ke chvále * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Ty jsi nás povolal ke chvále * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Můj Bůh uzdravuje * Bůh opravdu uzdravuje

Můj Bůh uzdravuje * Bůh opravdu uzdravuje

 
Co uděláme * Bible a písně Jiřího Zmožka

Co uděláme * Bible a písně Jiřího Zmožka

Uctívám, Bože můj, Tvoje jméno * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Uctívám, Bože můj, Tvoje jméno * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Chceš přijmout spasení? * píseň z DVD Písně lásky

Chceš přijmout spasení? * píseň z DVD Písně lásky

Víra v to jméno * Díky Otče * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Víra v to jméno * Díky Otče * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Tento člověk není od Boha II * Bible a písně díl 4.

Tento člověk není od Boha II * Bible a písně díl 4.

 
Ty si dobrý Pán * píseň z DVD Písně lásky

Ty si dobrý Pán * píseň z DVD Písně lásky

Požehnaný Bůh jsi Ty * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Požehnaný Bůh jsi Ty * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Miluji, Tě, Otče * Blízko jsi, to cítím

Miluji, Tě, Otče * Blízko jsi, to cítím

Budu tě, Pane, oslavovat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budu tě, Pane, oslavovat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Milovat víc * Volá Ježíš ovce ztracené

Milovat víc * Volá Ježíš ovce ztracené

 
Dosvědčujte svatost Pána zástupů * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Dosvědčujte svatost Pána zástupů * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Musíš se narodit znovu * Tak Bůh miloval svět * Bilbe a písně

Musíš se narodit znovu * Tak Bůh miloval svět * Bilbe a písně

Já všude chodím s Tebou * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

Já všude chodím s Tebou * zpívají děti spolu s J. Zmožkem

Ty jsi Mesiáš * Ó, Beránku * z alba Chvála a uctívání 1

Ty jsi Mesiáš * Ó, Beránku * z alba Chvála a uctívání 1

Chvála a uctívání * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Chvála a uctívání * píseň z alba Chvála a uctívání 1

 
Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Dosvědčujte svatost Pána zástupů

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Dosvědčujte svatost Pána zástupů

Návrat strateného syna  muzikál Jiřího Zmožka

Návrat strateného syna muzikál Jiřího Zmožka

Budu oslavovat, budu oslavovat Tvoje jméno

Budu oslavovat, budu oslavovat Tvoje jméno

Nesieme Kristovu žiaru * zpívá I. Mamojka

Nesieme Kristovu žiaru * zpívá I. Mamojka

Jak Pán Bůh stvořil svět * pro děti

Jak Pán Bůh stvořil svět * pro děti

 
Co udělám se svými hříchy * Já jdu

Co udělám se svými hříchy * Já jdu

Tebe chválím, Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tebe chválím, Ježíši * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Pane můj, kdybys tu byl II. * Bible a písně díl 5.

Pane můj, kdybys tu byl II. * Bible a písně díl 5.

Můj jediný Pán * Každý, kdo by vzýval jméno * písně z CD Chvála a uctívání 1

Můj jediný Pán * Každý, kdo by vzýval jméno * písně z CD Chvála a uctívání 1

Volá Ježíš ovce ztracené * píseň z alba Nové písně 1

Volá Ježíš ovce ztracené * píseň z alba Nové písně 1

 
Díky, Ježíši * Ty jsi Spasitel můj a lékař

Díky, Ježíši * Ty jsi Spasitel můj a lékař

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budem Tě chválit a budem Tě vzývat * Píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budem tě uctívat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Budem tě uctívat * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tobě patří všechna chvála * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Tobě patří všechna chvála * píseň z alba Chvála a uctívání 1

Jestli tam taky budu * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

Jestli tam taky budu * Bible a písně Jiřího Zmožka díl 1.

 
Můj Bůh uzdravuje * Ty jsi má záchrana

Můj Bůh uzdravuje * Ty jsi má záchrana

Budu Tě Pane, oslavovat * Chvála a uctívání

Budu Tě Pane, oslavovat * Chvála a uctívání

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Ty jsi má záchrana * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

Ty jsi má záchrana * píseň z alba Můj Bůh uzdravuje

 
Teď přichází Tvoje sláva * Bible a písně

Teď přichází Tvoje sláva * Bible a písně

Kdyby Bůh byl vaším otcem * Bible a písně

Kdyby Bůh byl vaším otcem * Bible a písně

Jak vůbec můžeš říkat, že věříš * Můj jediný Pán

Jak vůbec můžeš říkat, že věříš * Můj jediný Pán

Ty jsi Spasitel můj * Byl pak nemocen * Bible a písně díl 5.

Ty jsi Spasitel můj * Byl pak nemocen * Bible a písně díl 5.

Miluji tě otče * Píseň z alba Chvála a uctívání 2

Miluji tě otče * Píseň z alba Chvála a uctívání 2

 
Blízko jsi to cítím * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Blízko jsi to cítím * píseň z alba Chvála a uctívání 2

Stojíš u dveří a tlučeš * píseň z alba Nové písně 3

Stojíš u dveří a tlučeš * píseň z alba Nové písně 3

To řekl Jan, který křtil * Kdo věří v Syna * Bible a písně díl 2.

To řekl Jan, který křtil * Kdo věří v Syna * Bible a písně díl 2.

Tebe chválím, Ježíši * Tebe Ježíši, uctívám

Tebe chválím, Ježíši * Tebe Ježíši, uctívám

Už jako maličký - pro děti

Už jako maličký - pro děti

 
Proč je louka zelená * písnička pro děti

Proč je louka zelená * písnička pro děti

Budem Tě uctívat * To slovo je blízko

Budem Tě uctívat * To slovo je blízko

Můj Bůh uzdravuje * Jenom ve Tvých ranách

Můj Bůh uzdravuje * Jenom ve Tvých ranách

My nesem Kristovu záři * mládež se baví

My nesem Kristovu záři * mládež se baví

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4