English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krevSdílet video s přáteli na Facebooku


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev
Tuto píseň najdete na DVD ZDE

Píseň vděčnosti -  stejně jako To ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev, jsou jedny z nejžádanějších písní z repertoáru Jiřího Zmožka na biblické náměty.

/:Píseň vděčnosti Ti zpívam, Pane můj
Ty jsi na trůnu          
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Boží Beránku :/

/:Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Za Tvůj kříž                  
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Za Tvou krev                  
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Pane můj, Boží Beránku :/

Recitativ:
Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista
a stále se za vás modlíme,
neboť jsme slyšeli o vaší víře
v Kristu Ježíši a o lásce, kterou
máte ke všem svatým,
kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích.
O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy,
v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na
celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás
od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali
Boží milost v pravdě.
Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení,
svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím,
laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí.
Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte,
má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus
odpustil vám, odpouštějte i vy.
Nad to všechno se však oblečte láskou,
která je svazkem dokonalosti.
Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj,
k němuž jste také byli povoláni v jednom těle;
a buďte vděční.
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo
ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte
jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními
písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem,
všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte
skrze něj Bohu a Otci.

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4