English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1Sdílet video s přáteli na Facebooku


Ó, Beránku * píseň z alba Chvála a uctívání 1
Píseň najdete na CD ZDE 

Hudba text Jiří Zmožek
Píseň z alba Chvála a uctívání 1
zpívá Jiří Zmožek a sbor

1.Ó, Beránku, ó, Beránku        
Ó, Beránku, díky za Tvou krev  

2.Chvála, Beránku, chvála, Beránku  
Chvála, Beránku, díky za Tvou krev  

3.Sláva, Beránku, sláva, Beránku,  
Sláva, Beránku, díky za Tvou krev


Recitativ:

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže
Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek
z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že
jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,
muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,
ako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,
zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás
se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl
pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel;
jako beránek vedený na porážku, jako ovce
před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí
na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země
živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem
smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí
a v jeho ústech nebylo lsti.
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí,
aby položil svůj život v oběť za vinu.
Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně
vykoná vůli Hospodinovu.
Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny.
"Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý
služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti
on na sebe vezme.
Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými
bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe
na smrt a byl počten mezi nevěrníky."
On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4