English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně láskySdílet video s přáteli na Facebooku


Ať jsi starý nebo mladý * píseň z DVD Písně lásky
Píseň z DVD Písně lásky 
Hudba i text Jiří Zmožek
Zpívá: Jiří Zmožek a sbor

Ať jsi starý nebo mladý
Ať jsi velký nebo malý
Ať jsi černý nebo bílý
Tak tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli
Ať jsi energií nabitý
A nebo ať ti dochází síly
Tak tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli

REFR.:
Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli
Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli

2.Ať jsi pilný nebo líný
nebo dokonce jsi tak trochu shnilý
Tak tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli
Ať jsi protivný, či přístupný
a nebo možná dokonce milý
Tak tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli

REFR.: Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli
Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli

3. Ať jsi katolík, či protestant
a nebo možná uctíváš víly
Tak tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli
Tak jestli cítíš, že jsi špinavý
a srdce chceš mít nádherně bílý
Tak tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli

REFR.: Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli
Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
tak už nečekej ani chvíli

RECITACE :
Možná jsi dnes prožil novou radost
Možná jsi dnes cítil Boží dotyk, Boží volání
Protože ovoce Ducha Svatého je
Láska, radost, pokoj
Trpělivost, laskavost, dobrota
Věrnost, tichost a zdrženlivost
A to je to, co přináší nový život v Kristu
Ježíš řekl Nikodémovi
Jednomu z nejvlivnějších mužů
V tehdejším Jeruzalémě
„Musíš se narodit znovu“
Tak vlastně člověk opustí svůj starý život
A přijetím Ježíše Krista za svého Pána
Přijme spasení a odpuštění hříchů
Jak je psáno v bibli :
„Vyznáš-li Pána Ježíše svými ústy
A uvěříš-li ve svém srdci
Že byl vzkříšen z mrtvých, budeš spasen!
Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti
Ale ústy se vyznává ke spasení“
Tak i ty můžeš dnes vyznat Ježíše
Jako svého Pána
Můžeš Ho požádat o odpuštění hříchů
A přijmout Ho do svého srdce právě teď
Stačí, když řekneš:
„ Pane Ježíši Kriste
Já Tě chci nyní přijmout
Jako Pána svého života
Odpusť mi můj starý hříšný život
A všechny mé viny a hříchy
Rozhodl jsem se pro nový život s Tebou
A přijímám Tě dnes jako Pána svého života
Amen !

REFR.: Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli
Tak už nečekej, nečekej ani chvíli
Tebe Spasitel dnes volá
Tak už nečekej ani chvíli

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4