English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále DavidaSdílet video s přáteli na Facebooku


Jeruzaléme, ty dík svůj pěj * píseň z CD Jeruzalém a žalmy krále Davida
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ – ŽALM 147
Tuto píseň najdete na CD ZDE

1.Chvalte Pána jej těší ten zpěv
Dobré je chválit a vděčný být
Stavitel chrámu věrný svůj lid sbírá
Ač světem otřásá hněv      
Zkroušeným pokoj navrací sám
Zármutky zbožných vlídně zmírní
Velký je sám Hospodin náš Pán
V moci a síle přenesmírný               
Ref.:Jeruzaléme, ty dík svůj pěj
Jeruzaléme dík svůj pěj    
Jeruzaléme ho o ho Jeruzaléme.   

2.On hvězdy zná je dokáže číst
On jménem každou ze všech hvězd zná
Pokorné zvedá a spásu všem dá
Bezbožné sráží ze zpupných míst
Zpívejte chválu a vroucí svůj vděk
Hlas citar ať je Jeho slávou,
On je Pán mraků a zpěněných řek
A díky Němu hory bují trávou

Ref.:Jeruzaléme, ty dík .....

3.On dá potravu bezpočtu stád
Dává i lačným krkavcům pít
Když k Němu zvednou hlasy své z hnízd
Sílu však zpupných nemívá rád
Koně či muže co silní jsou
Pyšně se silou svalů šálí
Miluje ty, kdo v bázni s Ním jdou
V úctě a bázni kdo Ho chválí

Ref.:Jeruzaléme, ty dík .....

4.Jeruzaléme, ty dík svůj pěj
Pochval Sióne Pána všech dní
On vládne všemu a nade vším ční
Určuje všeho složitý děj
Ó Jeruzaléme, ty dík svůj pěj
Jeruzaléme, ty dík svůj pěj
Jeruzaléme, ohoho, Jeruzaléme

5.Jeruzaléme, ty dík svůj pěj
Pochval Sióne Pána všech dní
On vládne všemu a nade vším ční
Určuje všeho složitý děj
Zvěstuje slovo a stanoví soud
A lidu svému svou milost dává
On zbavuje ho všech pout
Když jeho cestu urovnává

Ref.:Jeruzaléme, ty dík .....

Hudba J. Zmožek – text K. Bednář
Zpívá Jiří Zmožek a sbor
Vysoké vokály Jana Peřtová
 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4