English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncertSdílet video s přáteli na Facebooku


Jeruzalém - Jiří Zmožek a Richard Rikkon live koncert

JERUZALÉM
Hudba, text, zpěv Jiří Zmožek
klavír Richard Rikkon 

1.Už tisíce roků a dní
Tu žalmy a modlitby zní                                 
Už tisíce roků v tvém městě
Jeruzaléme
I války a boje už znáš
Tu tekla i krev nevinná   
A přesto tě Hospodin zná Jeruzaléme       
Refr.:
Jeruzaléme, kolik modliteb a obětí a strázní         
Ať zas žalmy pokoje v Tvých branách zazní        
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky ó - ó - ó  
Jeruzaléme, ať sám Hospodin tvé brány věčně chrání        
Pán života ti nadělí mír zbraní       
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky      
Jeruzaléme, Jeruzaléme,
ó - ó - ó - ó - ó - ó
Jeruzaléme, Jeruzaléme, Jeruzaléme
Ó - ó - ó - ó - ó - ó -
2.Už tisíce roků a dní
Tu lid Boží shromážděný
Jen čeká a vyhlíží Lásku, Jeruzaléme
Svůj pokoj ať přinese nám
Sám Hospodin do našich bran
A Lásku ať ukáže nám, Jeruzaléme
Refr.:
Jeruzaléme, kolik modliteb a obětí a strázní
Ať zas žalmy pokoje v tvých branách zazní
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky, ó, ó, ó
Jeruzaléme, ať sám Hospodine tvé brány věčně chrání
Ať Pán pokoje ti nadělí mír zbraní
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky
Jeruzaléme, Jeruzaléme! ó, ó, ó
Jeruzaléme, kolik modliteb a obětí a strázní
Ať zas žalmy pokoje v tvých branách zazní
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky, ó, ó, ó
Jeruzaléme, ať sám Hospodine tvé brány věčně chrání
Ať Pán života Ti nadělí mír zbraní
Ať se zvěstuje ten příchod Pána lásky
Jeruzaléme, Jeruzaléme! ó, ó, ó
Jeruzaléme, Jeruzaléme! Jeruzaléme, Jeruzaléme!

 

TOP 20


Jiří Zmožek - Richard Rikkon - Novoroční koncert - Z celého srdce volám k Tobě vstříc


Tak Bůh miloval svět * nejnavštěvovanější píseň na těchto našich stránkách


Láska je největší dar * Láska je nejvíc


Píseň vděčnosti * To Ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev


Říkej mi táto * Už jako maličký


Góralu, czy ci nie žal * z CD Cesta ke štěstí Jiřího a Marcely


Otče můj * Chceš přijmout spasení?


Láska je nejvíc * z nového CD Igora Mamojky


Právě teď * video foto Jiřího a Marcely


Pieseň vďačnosti * zpívá I. Mamojka


Až se z okna podíváš * pro děti i pro dospělé


Čistý štít * píseň o čistotě a očištění s nádherným textem Pavla Kopty


Svědectví člověka, který byl v pekle * Musíš se narodit znovu * part 3


Žít s láskou * Lásko, volám, lásko


Ježíš je tryskáč part 2 * Musíš se narodit znovu


Práve teraz je čas - Jiří Zmožek


Budeme rozdávat lásku - Zmožek - Rikkon LIVE


Maličký CZ * Andělé * oblíbené dětské písničky


Stojíš u dveří a tlučeš * Ještě je čas


Nebe - peklo - nic mezi tím * Musíš se narodit znovu * part 4